7 6 4 8 8 8
04 خرداد 1397
s
04 خرداد 1397
04 خرداد 1397
04 خرداد 1397

7

04 خرداد 1397
04 خرداد 1397

6

04 خرداد 1397
04 خرداد 1397

4

04 خرداد 1397

8

04 خرداد 1397
04 خرداد 1397

8

04 خرداد 1397

8

«پیام عزیزی» در چند سال گذشته سه آلبوم به نام‌ها‌ی «سه‌روکی دل» (رئیس دل) به زبان کردی - «خورشید مستان» به سه زبان فارسی، کردی و عربی و بارگاه را با همکاری گروه کامکارها منتشر کرده است. از دیگر کارهای وی می‌توان به آلبوم‌ «با قدسیان» با آهنگ معروف «الله مدد» به آهنگسازی «جلیل عندلیبی»، آلبوم‌ «لبیک» به آهنگسازی «مجتبی میرزاده» و آلبوم های «پیام عاشقان» و «ملکا» با همکاری نوازندگان ارکستر سمفونیک ایران «علی پژوهشگر» و «پاشا هنجنی» اشاره کرد.
youtubetwitteraparatsoundcloud